Antirimpelbehandeling - Spierontspanners

Spierontspanners zijn een injecteerbaar geneesmiddel dat de overactiviteit van spieren stillegt. Sinds 1980 worden spierverslappers met succes wereldwijd toegepast in verschillende medische disciplines zoals neurologie, gastro-enterologie, orthopedie en ofthalmologie.

Het stilleggen van de spieractiviteit kan ook worden toegepast op de mimische spieren van het aangezicht. Fronsen, de ogen toeknijpen en de wenkbrauwen optrekken, zijn aangeleerde gewoontes. Geleidelijk aan ontstaan rimpels door deze spieractiviteit.

Een spierontspanner kan de activiteit van de mimische spieren in het aangezicht selectief verminderen waardoor bestaande rimpels minder zichtbaar worden en waardoor men kan vermijden dat nieuwe rimpels zich vormen. Het product wordt toegediend via een quasi pijnloze injectie met een zeer fijne naald in de regio die moet behandeld worden.

Een spierontspanner wordt voornamelijk gebruikt ter behandeling van de fronsrimpels op het voorhoofd en tussen de wenkbrauwen, de kraaienpootjes rond de ogen (lachrimpels) en de rimpels naast de neus (bunny lines). Daarenboven kunnen de symptomen van migraine verminderen wanneer het wordt toegepast in het voorhoofd.

Een spierontspanner werkt gedurende 3 tot 4 maanden na de eerste toepassing. Er wordt aangeraden om tijdens het eerste jaar, de behandeling om de 3 maanden te herhalen. Vervolgens kan het interval tussen de daaropvolgende behandelingen verlengd worden, dikwijls tot 5 maanden.

Een spierontspanner kan ook een behandeling zijn voor overmatig zweten.

www.drhofman.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.